Ik 1968 kwam ik bij de WMO. (tot 2001)
                       
                               


Einde Veerallee 1911 met links villa Spoolderenk, rechts uitspanning Halfweg, (Toen !)
In 1913 brandde de villa uit. In 1930 werd de W.M.O.eigenaar van grond en opstallen !

Tot en met 2001 nog werkzaam bij de W.M.O. (3 dagen in de week)
Deze foto is genomen bij het Hoofdgebouw op de Spoolderberg aan de Oude Veerweg
te Zwolle. Eerst vijf dagen per week, toen vier en tenslotte drie.

Ik heb maar liefst 33 jaar gewerkt bij de W.M.O. Hoofdkantoor aan de Veeralle in Zwolle.

W.M.O. : Waterleiding Maatschappij Overijssel. (nu Vitens)

Toen ik bij de W.M.O. kwam moest Ali vertrekken ! Familileden bij een bedrijf ?
Dat kon niet !
Hier nu een aantal foto's uit de jaren 1966/1967. Excursies waren erg in !
Tijdens feestavonden werd menigmaal een toneelspel opgevoerd en... met succes !
Aanstonds passeren vele W.M.O. ers uit die jaren de revue.

 

 

                        

W.M.O. Voetbal elftalHenkt van 't Veer : Staande vierde van links, zou het later heel ver brengen in de militaire muziek. Iedere morgen op
kantoor kwam ie toendertijd met een mooi verhaal over een mooie 'boot' die hij had gezien !Domingus Samallo - een bekend sporter bij de W.M.O. - vertrok naar Denemarken. En ... stichtte daar een prachtig gezin:

FIETSTOCHT NAAR DENEMARKEN (Dominggus Samallo) kan beginnen !Rikus Veldkamp (Kassier) Jubileert met koor en orkest van de Boekhouding o.l.v. Flip Jonkman.
Heer Dijkstra (directeur) amuseert zich bijzonder goed zo te zien!

Tijdens de lange W.M.O. periode ben ik ook Leraar Muziek geweest op middelbare school. (1 dag per week)
Dat werd geen succes ! Dan maar een koor meer om ROND te komen !


Kent U ze nog ?


Wat druk ! Links boven Flip en rechts 'Master'  Arie Borst.


Afdeling Boekhouding op de trap o.l.v. dhr. Paalman.


Rikus Veldkamp: Toenmalig Kassier.

Directeur Dijkstra. Prima directeur voor zijn werknemers !

ANNEKDOTES:

Tijdens 25 jaar W.M.O. wist men van alles 'boven water' te halen ! (1993)

Baardweddenschap:

In 1969 ging Hij overstag.
Het was niet mdat het aan de W.M.O. lag.
Een baard laten staan voor de poen.
Ja, zo ging dat toen.
Wordt het nu tijd dat die weer verdwijnen mag ?
Als het even kan weer voor hetzelfde bedrag.

Trompetgeschal:
In de kelder schalde zijn trompet.
Tussen de middag hoorde je vaak van retteketet.
Dat dit de bovenburen zou storen.
Ging aan hem zowaar verloren.
De commissarissen waren het al snel beu.
Dus geen middagconcerten meer, wat sneu !!

Declaratie:
Flip werd eens on Borne gedetacheerd.
en zou per trein worden getransporteerd.
Maar onze wielerfanaat greep naar zijn fiets.
Want treinen vond hij toch maar niets.
Behalve zo bleek op de administratie.
Als het ging om zijn reisdeclaratie.

Step:
De weddenschap was 'op de step naar Amsterdam'.
Met de bedoeling dat Flip uiterlijk om 12 uur aankwam.
Een aantal collega's gingen mee als steun en toevcerlaat.
En brachten het Hoofdkantoor op de hoogte van zijn daad.
Door een omleiding is het toen bijna misgegaan.
Want even twaalven kwam hij aan.
collega's waren trots op de prestatie die hij had neergezet.
En van het gwonnen geld kocht hij uiteindelijk een trompet.

KENT U HEM NOG ?

WAT HEBBEN WE EEN PLEZIER BELEEFD !

Ik kan hem nog goed herinneren, Rudy v.d. Berg.
Tijdens de Familiedag van SVI te Ittersum kwam ik hem zo maar tegen. Hij als organisator 
en ik als dirigent van de Stuwzangers uit Vilsteren.
 Rechts Rudy v.d. Berg en links de penningmeester
                                                            van de Stuwzangers. (Benny Bosch)
En..... Shantykoor 'De Stuwzangers'   uit Vilsteren trad op tijdens de Familiedag van SVI  in Ittersum.
                                            (6 juni 2009)


Nog een directeur van 'wijlen' W.M.O.
Victor van Dijk

Speelde bij ieder jubileum Flip's Music de eerste viool ?

                                                    

Kent u ze nog ?
25 Jaar bij de W.M.O.
Maar geen horloge die kwam pas later. Hoe kan dat ??
W.M.O. er in beeld !

Ook andere afdelingen vroegen om de muzikale medewerking.
Hier de generale repetitie van het afscheid van Kees Blokdijk.


JUBILEA.................Vele !!!! Wie staat in de houding ?Abraham gezien ...........op de werkplek !

FATALE FIETSTOCHT
Woeps, wat is dat, daar was iets.
Flip vloog mdoor mde lucht gevolgd door zijn fiets.
Een gat in de weg bezorgde hem 2 dagen opname in een Duits ziekenhuis.
En Flip wneste 'was ik maar weer bij Ali thuis'
Na zo'n ongeluk zie je in je hoofd allemaal vlokjes.
En dat allemaal door die nieuwe remblokjes.

LAATSTE WERKDAG BIJ DE W.M.O.Feddo Rodenstein (met ei !): Naaste collega tot de laatste minuut ! Er volgen nu vele oud collega's !


 

                                                     

De plek van de Kassier is nu verlaten en dat zal ook zo blijven. Een slechte zaak !

AFSCHEID BIJ DE W.M.O. (2001)
Ieder jubileum vond voorheen tijdens kantooruren plaats. Flip's officiele afscheid zou na 16.30 u.
moeten plaatsvinden. Flip kennende: Dat nam ie natuurlijk niet. Dan maar geen afscheid.
De naaste collega's hebben toch een 'uurtje' los weten te peuteren bij de directie en er waren op
die bewuste middag ook enkele 'oudgedienden' aanwezig. Hardstikke leuk ! De beelden hierna
spreken voor zich ! In een zeer ruime auto werden Ali en Flip zelfs van huis gehaald.

 In een iets kleinere auto gingen we weer naar huis ! En.... dat was het dan !
Op de valreep ! - over klantvriendelijk gesproken -

Op de laatste vrijdagmiddag bij de W.M.O. (als kassier) kwam een niet al te beste betaler. Hij moest een nota voldoen van f 70,-
(eind 2001) Hij betaalde met f 100,- . Toen ik aanstalten maakte om wisselgeld op te halen zei Hij: 'Laat maar zitten, je hebt me
altijd uitstekend voortgeholpen'. Natuurlijk kreeg hij daarna van mij een beste W.M.O. borrel ! Daar hadden de collega's toch nog
voor kunnen zorgen. Iedere klant - en ook belangstellende collega's - werd iets smakelijks aangeboden.

Afscheidslied bij de W.M.O.  door Collega's:  
Lees verder....

2001
NOG NET WMO
SFEERVOLLE FEESTDAGEN TOEGEWENST EN GRAAG TOT ZIENS !
                     - is weinig van terecht gekomen ! -


. If every day was like Christmas
. Happy Christmas
. Blue Christmas
mp3
. Rockin around the Christmas tree
. Mary's Boy Child
mp3
. White Christmas
. The Christmas Song
. Have yourself a merry little Christmas
. Wish it could be Christmas everday
. Winter Wonderland
. Let it snow, let it snow
. Rudolph the rednosed reinder
. A womblin Merry Christmas
. Lonely this Christmas
. Sleighride
. Little drummer boy
. Scarlet Ribbons
. The 12 days of Christmas
. Merry Chirstmas Everbody
. Jingle Bell Rock

COLLEGA'S ? WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN ?


En....niets mag doen herinneren aan de W.M.O.
Zie maar eens bijgaande LINK
            
     Ir. Jenk Dijkstra - inmiddels overleden - toenmalig directeur van Vitens

Directeur Dijkstra was toch van de W.M.O. ?

En verder iets over oud collega's, toch nog....

Henk Holshappel was toendertijd werkzaam op de aansluitadministratie. 
Ik ben Henk regelmatig tegen gekomen tijdens vooral muzikale 'feesten'.
Hij heeft een kwartierstaat gemaakt van mijn moeder Anna Jonkman-Ruitenberg. De vrouw van Henk is
overigens ook een Ruitenberg. Vandaar!


KLeurrijk Zwolle (januari 2012)
Tijdens het nieuwjaarsfeest van 'Kleurrijk Zwolle' (Holterbroek) ontmoet ik geheel onverwachts Anita Wink.
Zij was zo rond 1985 ook werkzaam bij de W.M.O.  Momenteel is ze ondermeer Gemeenteraadslid van de
Gemeente Zwolle.
In haar portefeuille heeft ze ondermeer Inburgering en Integratie. Hoe kwam ik aldaar verzeild?
Antwoord: Shantykoor 'De Stuwzangers' was gevraagd om alddar een opreden te verzorgen. Het werd een
groot multicultuur feest!
  

En verder?

V I T E N S
Vitens heeft Flip Music niet meer meegemaakt !
Wel stelde Vitens in 2007 maar liefst 1200 bidons beschikbaar voor de 40e editie van de Blokje Om fietstochten vanuit Heino.

40 e Blokje Om 2007


DONDERDAGAVOND !
Het is weer donderdagavond met de gebruikelijke koorrepetitie 'Over de IJssel' !!
In gedachten over 33 jaar W.M.O. rijd ik over de kronkelende dijk richting de
IJsselbrug bij Zwolle.
Als gewoonlijk is het op de dondedagavond altijd rustig op de weg Maar........
je wordt behoorlijk in de gaten gehouden !
Vanaf de IJsselbrug gaat het 'bergafwaarts' en krijg je ongemerkt meer snelheid. Op de IJsselbrug is nog een toegestane snelheid van
80 km. per uur maar direct na de brug is deze terug gebracht naar 50 km. per uur. Leuk hoor !!
Nabij het VITENS gebouw (voorheen W.M.O.) word ik aan de kant gezet door een motorargent. De gehele avond heb ik gedirigeerd en
nu word ik zelf gedirigeerd n.l. de Veerallee op. Dat is niet de gebruikelijke weg die ik neem , maar alleeh, via het station kun je ook wel
richting Heino. Dat dacht ik ! De gehele Hortensiastraat was opgebroken. Een volgende keer laat ik me echt niet meer dirigeren wellicht
met als gevolg dat de bekeuring van 200 Euro nog hoger uitvalt. Dat was n.l. de bvekeuring die ik ontving vanwege te hard rijden.
In het vervolg denk ik maar niet meer aan de W.M.O.

MOOI ZWOLLE ( Zwolle eens... de thuishaven van de W.M.O.)

                                

Alles draait in Zwolle om de PEPERBUS

Zwolse bandjes van Toen !
En wat zie je rechts onder aan ? The Green Comets uit Lemelerveld met Flip Jonkman op trompet.


ZWOLLE TOEN

Buitenkant

Librije


Krommejak


Melkmarkt


Oude VismarktRoggestraat


Sassenpoort