Herdenking

In April 1945 zond God het Canadese leger om ons te bevrijden.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=393104647443964&set=a.2493824734038601


Onhulling Gedenksteen aan de Zwolseweg op 11 november 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=qAoU4Yqc7EI

Kees Haye werd 28 november gefusilleerd.  Kees Haye

Herdenking op Facebook


Herdenkingsplaatje aan de Canadastraat    
       (ter nagedachtenis aan 4 omgekomen Canadezen aan de Zwolseweg te Heino)


Vernielde tank aan de Zwolseweg te Heino: 12 april 1945.  (4 Canadezen kwamen om!)
                                  - 12 april 2015 zeventig jaar geleden -


Drie van de vier Canadezen die bij deze aanslag om het leven kwamen liggen begraven op de Canadese begraafplaats te Holten.


 Onthulling

 de onthulling
 
     

    
             
                           - nogmaals -
          

   
                          En.... veel belangstelling 
     
                             - ook RTV Oost - 

 

1996
In 1996 bracht Blair een bezoek aan Heino. Natuurlijk werd hij ook in contact gebracht
met Anna Jonkman-Ruitenberg. Zij verleende eerste hulp aan de gewonde Canadees.

 


                             Gedenkplaats 
                             (door Flip Jonkman)

Zie:
http://www.jijenoverijssel.nl/project/16/inzending/88/de-tragische-gebeurtenis

      http://www.heino-online.nl/gember/nieuws2073.html


Een gedenkteken nabij de toenmalige Hayeweg - sinds 4 mei 2011 is er gelukkig weer een
Hayepad - moet er toch komen?
Dat is zeker de grote wens van dhr. Meinersma uit Heino.
En...... daar ga ik volledig in mee!

Meindersma kwam Blair Cameron op het spoor als enige overlevende van de Canadese tank
die op de hoek van de toenmalige Smitsweg (later Hayeweg) en de Zwolseweg  - tegen over
de nu nog herkenbare Saksische boerderij - onder vuur werd genomen door een Duitse nog
achter gebleven scherpschutter.

 

     


 
       
    op deze plaats een gedenksteen? 

 

1996
In 1996 bracht Blair een bezoek aan Heino. Natuurlijk werd hij ook in contact gebracht
met Anna Jonkman-Ruitenberg. Zij verleende eerste hulp aan de gewonde Canadees. 

 

Onthulling
Blair Cameron kwam tijdens zijn bezoek aan Heino met een onthulling. Een maat van
hem was door eigen mensen omgebracht. Men dacht een Duitser in het vizier te hebben.

 

Tippe
De zgn. 'Tippe' (Zwolseweg/Bkankenvoortswe'g/Hayeweg ) had veel met het verleden.

. De verongelukte tank op de hoek van Zwolseweg/Hayeweg.
. De Boerderij van de familie Baarslag werd door de Duitsers in brand gestoken.
. Drie zonen - wonende aan de Blankenvoortsweg - en een neef werden gefusilleerd.
 
Nu is het echt tijd voor een 'Gedenkteken' op de plaats waar diverse Canadezen het leven lieten
met Blair Cameron als enige overlevende.

Vereniging voor Heemkunde 'Omheining'
Deze vereniging heeft in een bestuursvergadering van 10 juni 2011 besloten eerst af te wachten
tot dat de stukken bij de notaris openbaar worden gemaakt i.v.m. meer gegevens over het
oorlogs- verleden van Heino.
Die stukken bij de notaris staan geheel buiten het 'kapotschieten' van deze Canadese tank waar-
bij drie Canadezen het leven verloren. Canadezen die ons de vrijheid brachten en op de valreep
werden omgedbracht door de Duitsers. Een 'Gedenkteken' of 'Gedenksteen' ter nagedachtenis is
wel het minste wat we kunnen doen!  Blair Cameron overleefde deze tragedie aan de Zwolseweg
en was in 1996 nog even weer ter plaatse.
Als deze Cameron nog leeft is hij nu 90 jaar.
Waarom 'Omheining'  vooralsnog niet meewerkt is volkomen een raadsel!

september 2011

2012
Het is nu 2012 en een Gedenksteen op die noodlottige plaats aan de Zwolseweg is er nog steeds niet.
Drie Canadazen verloren hier het leven. (12 april 1945)
. Brenton Ringer (Fort Gary Horse Regiment)  - The North Nova Scotia Highlanders E 57972 Private 
  Age 20.
. Herbert Syvret (Fort Gary Horse Regiment) - The North Nova Scotia Highlanders - E 38196 Corporal
  Age 24


 

. John Bridges (The Sherbrooke Fuseliers) 
  Alle drie liggen naast elkaar begraven op de Canadese Begraafplaats te Holten. (Rij 5 B)

De Gemeente Raalte heeft nu een onderzoek laten plaatsvinden met het volgende resultaat.
Volgens Burgemeester Piet Zoon is er te weinig draagkracht en het heeft geen landelijke bekendheid
gekregen indertijd.

De Stentor heeft 'het gebeuren'  nu zeker wel onder de aandacht gebracht van zijn lezers hier in
Salland. Alhoewel het 'ware verhaal' toch anders blijkt te zijn.

Enkele buurtbewoners - de heren van Sonsbeek en Eilander - die het voorval van dichtbij hebben
meegemaakt waren hier zeer duidelijk in!

Zelfs in Friesland - nazaten van Cornelis Ruitenberg - hebben belangstelling  in deze!
Cornelis Ruitenberg (Ome Kees) zat duidelijk in het verzet.
Net als wijlen J. Brinkman behoorde hij tot de Heinose afdeling van de Ordedienst (O.D) onderdeel
vam de Binnenlandse Strijdkrachten.
Ook maakten C.Ruitenberg en J. Brinkman deel uit van de verzetsgroep Heino.

Wij (Rein Meindersma + mijn persoon) gaan door met het onderzoek en hebben inmiddels de
volledige medewerking gekregen van Gerry van 't Holt.
www.canadesebegraafplaatsholten.nl
 
Flip Jonkman

Niet juist!
In het boek 'Heino in Crisisjaren en Oorlogstijd'  op blz. 90 staat dat een Canadese tank werd
getroffen door een pantservuist en waarbij zeker 1 Canadees hierbij de dood vond!
Dat is niet correct. Dit waren er 3! Alle drie liggen begraven op het Canadese kerkhof in Holten.

 

Oorlogslachtoffers (uit Heino)
               
. G.W. Frederiks. Is er meer bekend over G.W. Frederiks??  Zie hier
  Weer wat gevonden: Zie hier
  De geboortedatum van Frederiks is 8 mei 1896. Datum van overlijden is 15 juni 1942 in

  Neuengamme/Bemburg.
  In Bemburg werden 45 Nederlanders in alfabetische volgorde vergast! (experimentele vergassing)
  Voorouders van  Gerrit Willem waren Gerrit Frederiks en Elisabeth Jonker en hij trouwde op 8 juli 1922
  in Almelo met Gerritje Elisabeth Jans. Geboren in 1897. Zijn beroep was broodbezorger/wever.
   
Door toedoen van Mevrouw A.M. Snip-Douma is veel duidelijk geworden. Haar Vader is volgens het Rode kruis op 
12 juni 1942  om 7.10 u. in concentratiekamp Neuengamme overleden.  Als doodsoorzaak is opgegeven  'Long TBC'.
Mevrouw Snip- Douma ging naar de plaats des onheil en kwam tot de verschrikklelijke ontdekking - het was open en 
bloot te lezen - haar vader en de andere 44 Nederlanders waren allen vergast!


. 3 broers + neef Familie Haye
 

. Gerhardes Wilhelmus Johannes Hekman   Lees en Kijk
   RK Begraafplaats Heino  Info 

 . Albert Jan Weertman
  Albert Jan werd geboren op 24 mei 1896 in Heino.
  Hij is omgekomen op 9 april 1943 in kamp Vught en werd slechts 46   jaar.
  Albert Weertman is voor de oorlog getrouwd en heeft drie kinderen.
  Beroep: Stoker bij de Nederlandse Spoorwegen op een stoomtrein.
  Gedurende de oorlog verspreidt Albert het illegale blad De Waarheid in Amersfoort.
  Dit is ook de reden dat hij door de Duitsers  wordt opgepakt.  Weertman zit gevangen
  in Arnhem. Amsterdam en Vught.  Door de SD is hij zwaar misahndeld  en in Vught
  maakt hij de grote ontluizing mee. Op 9 april  1943 overlijdt Albert als grvolg van ziekte.