Liedboek

Psalm 150

 

 

KLIK OP HET LIED NUMMER  OF  MP3

Baptisten Liedboek
339 Majesteit, groot is zijn majesteit
mp3
348 Heer ik kom tot u mp3


CANON
Op de vleugels van een lied
12 liederen uit Liederenschat Kerk. (Protestantse Kerklied)
Inhoud:
1 Kom tot ons de wereld wacht. (16e eeuw Duitsland)
mp 3 (Ook LvK 122)
2 Psalm 8, Hoe heerlijk en verheven. (16e eeuw Zwitserland)
3 Op, waakt op ! zo klinkt het luide. (16e eeuw Duitsland)
4 O morgen van verblijden.  (17e eeuw Duitsland)
5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. (17e eeuw Duitsland)
6 De maan is opgekomen. (18e eeuw Duitsland)
7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed. ( 18e eeuw Engeland)
8 De Heer is mijn Herder. (19e eeuw Nederland)
9 De nacht is haast ten einde. (20e eeuw Duitsland)
10 De aarde is vervuld. (20e eeuw Nederland)
11 De Geest des Heren heeft. (20e eeuw Nederland)
12 In de schoot van mijn moeder geweven. (20e eeuw Nederland)Geestelijke Liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
Deel 1

Geestelijke Liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
Deel 2
GOED ZINGEN iS TWEEMAAL BIDDEN
(Qui bene cantat bis orat)
236 Waarlijk, Gods rijk zal op aarde niet worden verslagen.
mp3

Geestelijke Liederen uit den schat van de kerk der eeuwen.
Deel 3


Gezangen voor de Liturgie


Klik op het Lied nummer !

Psalm 8 (2) Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam
Psalm 40 Hier ben ik God. Uw wil te doen is mijn vreugde.
Psalm 145 (2) De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
Psalm 118 1 Halleluja, Looft de Heer
Psalm 150 (3) Alleluja (met Psalm 150)
GvL 249 Halleuja. Ik ben de weg de waarheid en het leven.
GvL 251 Halleluja - Ik verkondig U....

GvL 332 Lam Gods

GvL 355 Lam Gods

GvL 419 a De Geest des Heren leeft

GvL 435 en GvL 435 (met voorspel) Een zaaier ging uit om te zaaien

GvL 441 Het lied van de eerste mensen
GvL 444 Het lied van God die voor ons is. (met voorspel)

GvL 446 en GvL 446 (met voorspel) God heeft het eerste woord
GvL 460 Het woord dat ik jou geef (naar Deut. 30) Flip's Music 2009

GvL 473 Ik sta voor U in leegte en gemis (met voorspel)

GvL 513 Omdat Hij niet ver wou zijn
GvL 531 Een nieuw bruiloftslied. (Uit vuur en ijzer) Flip's Music 2009
GvL 532 U zij de Glorie.
GvL 533 Vanwaar zijt Gij gekomen.
GvL 558 Wij treden biddend in uw licht
GvL 630 Lam Gods dat zo onschuldig.

GvL 636 Het grote danklied

GvL 801 Kyrie 1
GvL 820 Pater noster (Onze Vader)
GvL 833 Domine Jesu Christe (Gregoriaans)
GvL 838 Pange Lingua (Gregoriaans)
GvL 843 Rorate caeli (Gregoriaans)
GvL 844 Attende Domine (Gregoriaans)
GvL 847 Veni Creator Spiritus (Gregoriaans)

HET OUDE KERKLIED (verzameling Flip's Music) 
. Als g'in nood gezeten - Joh. de Heer. Nr. 7 Flip's Music 30 december 2010 mp3
. Er zijn geen grenzen aan Jezus macht - Flip's Music 30 december 2010 mp3
. Leer mij Uw weg, o Heer - Flip's Music mp3
. Roept uit aan alle stranden - Flip's Music 30 december 2010 mp3
. Vaste rots van mijn behoud - Flip's Music 16 augustus 2008 mp3

 

 


Hymns : Ancient and Modern
For use in the services of the church
473 Hynnen


Liedboek voor de Baptisten Gemeente
215 Daar juicht een toon mp3
286 Wees nu krachtig in de Heer mp3
312 Zullen wij ook eenmaal komen mid Info
325 Geprezen zij de Heer mp3
331 Kom, Jezus kom mp3
339 Majesteit, groot is zijn Majesteit mp3
Blad 1 Blad 2 ?
377 Daar is een helper, groot van kracht
mp3
384 Een vaste burcht is onze God mp3
390 Genade Gods mp3
395 In tijden van nood mp3
417 Op bergen en in dalen mp3
562 Er zijn geen grenzen aan Jezus macht mp3

Liedboek voor de kerkenKlik op het Lied nummer !

 

 

LvK 1 en LvK 1 (met voorspel) God heeft het eerste woord
LvK 19 Uit angst en nood stijgt mijn gebed. Naar Psalm 130
LvK 31 Zij zullen de wereld bewonen
LvK 32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden. 
Naar Jesaja 52: 7-10  en Romeinen 10: 15
LvK 41 De Here, de heerser der aarde. Naar Zacharias 8: 20-23
LvK 46 Kwam van Godswege

LvK 47 Jezus, die langs het water liep
LvK 49 De vogels van de bomen

LvK 54 en LvK 54 (met voorspel) Een zaaier ging uit om te maaien

LvK 55 Weet gij waarmee het kininkrijk zich vergelijken laat
LvK 62 Wie oren om te horen heeft

LvK 64 Gij hebt met uw brede gebaren
LvK 66 Mijn ziel verheft Gods eer. (Lofzang van Maria)
LvK 77 De Trooster komt

LvK 92 Al kon ik alle talen spreken

LvK 96 Wordt krachtig in de Heer

LvK 103 De heiligen, ons voorgegaan
LvK 122 Kom tot ons de wereld wacht

LvK 135 Hoor de Hoor, de englen zingen d'eer
LvK 137 Hoor de herders, hoe ze Hem loven

LvK 138 Komt allen tezamen

LvK 141 Ik kniel aan Uwe kribbe neer - met voorspel

LvK 143 Stille Nacht

LvK 150 In den beginne was het woord

LvK 151 O Christus woord der eeuwigheid LvK 158

LvK 172 Een mens te zijn op aarde

LvK 210 Sta Op ! Een morgen ongedacht
LvK 274 O Jezus wees ter plaatse
LvK 276 Als Godes Zoon, de heerser over al
LvK 284 O lieve Heer, geef vrede
LvK 285 Geef vrede, Heer, geef vrede
LvK 286 Geef aan de wereld vrede, Heer

LvK 308 In Christus is noch west noch oost

LvK 314 Gij die gelooft, verheugt u samen

LvK 333 O Here God, ons liefst verlangen

LvK 348 Wij dragen onze gaven

LvK 395 O Heer, verberg U niet voor mij

LvK 403 Wat mijn God wil, geschied' altijd
LvK 416 Gelukkig is het land (met voorspel)
= GvL 444 Het lied van God die voor ons is.

LvK 434 Lof zij de Heer

LvK 435 O verbreker aller banden

LvK 447 God gaat zijn ongekende gang

LvK 460 Loof God de Koning, heel mijn wezen
LvK 463 O Heer die onze Vader zijt.

LvK 467 O eeuwige Vader, sterk en macht

Zingt de Heer een nieuw lied,
zingt de Heer, gij ganse aarde.
Zingt de Heer, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Psalm 96: 1-2

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN UIT 1973


Liedboek voor de Kerken: LP Kant 2
LvK 19,23,24A,24B,25,27,28,30 en 31.
o.a. LvK 19 Uit angst en nood stijgt mijn gebed. Naar Psalm 130.
mp3

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 3
LvK 32, 33,34,35,36,38,39 en 40.
o.a. LvK 32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden.
Naar Jesaja 52:7-10 en Romeinen 10:15
mp3

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 4
LvK 41,46,47,49,51,53,54,55,56,57A en 58.
o.a. LvK 41 De Here, de heerser der aarde.
Naar Zacharias 8: 20-23.
mp 3

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 5
LvK 60,61,62,65,67,69.70.73,74 en 76.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 6
LvK 79,80,81,82,83,84,85,87,88 en 89.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 7
LvK 91,92,94,95,96,97,98,99 en 102.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 8
LvK 103,104,105,106,108,109,111,113,116 en 117.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 9
LvK 122,125,126,128,129,130 en 131.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 10
LvK 137, 142,144,149,151,152,153,154 en 156.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 11
LvK 158,159,161,162,163,164,165,168 en 169.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 12
LvK 172,173,175,176,178,184,185,186,191 en 193.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 13
LvK 195,196,198,199,200,202,203,204 en 205.

Liedboek voor de Kerken: LP Kant 14
LvK 206,207,208,211,216,220,224,226,227 en 228.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 15
LvK 232, 233, 236,237,238,240 en 241.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 16
LvK 245,246,251,253,258,260,261,265,266,269 en 271.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 17
LvK 272,273,274,275,276,278,280,282 en 283.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 18
LvK 286,288,299,300,302,306,307 en 309.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 19
LvK 313, 315,324,329,331,333,336,338,339,340 en 342.

Liedboek voor de Kerken. LP kant 20
LvK 343, 344,346,347,348,350,354A,356,357 en 362.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 21
LvK 364,369,370,374,376,377,382,384,394,395,396 en 398.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 22
LvK 401,403,404,405,406,407,411,420 en 426.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 23
LvK 431,433,439,443,447,448,453,458 en 471.

Liedboek voor de Kerken. LP Kant 24
LvK 477,481,484,485,486,487,488B,489 en 491.

Nieuwe Liederenbundel (1891)
4 Als ik maar weet
11 De Godsrivier
30 Rots der eeuwen
70 Op des Heilands Geboorte

 

Psalmen en Gezangen
voor de Eredienst der Nederlands Hervormde Kerk
1938

Gezang 1 Hoe zal ik U ontvangen
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 7 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 96 Een vaste burg is onze God
LP Harry Sevenstern Sr. en Jr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 112 Een naam is onze hope mp3
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 143 Op bergen en dalen
LP Harry Sevenstern Sr. en Jr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 174 Vaste rots van mijn behoud
LP Harry Sevenstern Sr. en Jr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 149 Grote God, wij loven U
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 180 A Beveel gerust Uw wegen
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 184 De Heer is mijn Herder
LP Harry Sevenstern Sr. en Jr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 280 Ik wil U, o God mijn dank betalen
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 282 Blijf bij mij Heer
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)

Gezang 300 A Wat de toekomst brenge moge
LP Harry Sevenstern Sr. (trompet) + Piet Post (orgel)Randstadbundel

Klik op het Lied Nummer !

38 Lam Gods

55 Lam Gods

307 Alleluja (met Psalm 150)
315 U zij de Glorie.

351 De Geest des Heren.

380 Jerusalem mijn Vaderstad
408 Een zaaier ging uit om te maaien. (met voorspel)
414 Een nieuw bruiloftslied. (Uit vuur en ijzer) Flip's Music 2009

415 Onze Vader.

457 Wij groeten u, o Koningin

Rejoice
(Opvallend: Alle liederen eindigen met Amen !)
A collection of Psalms, Hymns and Spirtual Songs.
Is the Hymn Book of the Prebyterian Church of Australie. (1987)
1 Rejoice, the Lord is KIng
Hebreeuwen 1: 3
mp3
73 Lord Bless and Pity us - Robert Archibald Smith. (1780-1829)
Psalm 67: 1-7
mp3

107 O Praise the Lord, for He is Good - James Walch (1837-1901) mp3

158 I Love to Tell the Story - William G.Fischer (1835-1912) mp3
Kijk en Luister

169 Who is He in Yonder Stall - Benjamin Russel Hanby (1833-1867)
mp3

174 The First Nowell the Angel Did Say  - Arr. D.Willcocks mp3

178 O Bless the Lord, the God of Israel - A.F. Barnes (1878) mp3

344 Sun of My Soul, My Savior Dear mp3
394 Pass Me Not O Gentle Saviour - William H. Doane (1832-1915)
mp3
577 Standing on the Promises Kijk, luister en zing mee

Song of praise
BBC Song of Praise - Oxford University Press 1997
215 Laus Deo (ook met tegenstem)
mp3
258 Ubi caritas - Jacques Berthier (1923-1994) mp3
285 Blesrt are the pure in heart - E.H. Havergal (1793-1870) mp3

 

 

Tussendtijds

- in voorbereiding - Zie de begeleidngen Bundel Tussentijds
11 Die de morgen ontbood
mp3

36 Wie in de schaduw Gods mag wonen.
40 Laudate omnes gentes
mp3
45 Heel het duister vol van luisster mp3
116 De levende zegene en behoede u - Muziek Gert Bremer mp3
151 Weest blijde nu in't midden van het lijden mp3
211 God schenk ons de kracht mp3

Zingt Jubilate

Klik op het Lied nummer of mp3 !
4 b Alleluia - Ik ben de verrijzenis
24 a Bij de wegzending

27 a Hoop op de Heer, Hij is nabij. (Acclamatie - Advent)

27 b Gij zijt het licht, (Acclamatie - Advent)
30 c Mijn ziel verstilt

105 Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. mp3
529 Gij dienaars aan de Heer gewijd

 

 

Liedboek voor de Katholieke Kerk

In de RK kerk worden veelal misboekje gebruikt en ...ook een Liedboek met als herkenning Gezangen voor Liturgie. (GcL)
Ook de Randstadbundel wordt in den lande nog gebruikt.


GvL is een uitgave van Gooi en Sticht uit Baarn.
De opdracht kwam van de Stichting Liedbundel in samenwerking met de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Zo lang er nog geen Liedboek voor de Katholieke Kerk is blijft het 'zoeken'. Mijn website brengt hopelijk wel wat 'verlichting'!

Momenteel ben ik ook werkzaam bij een Kath. Kerkkoor. Daar worden ook veel liederen gezongen uit de Randstadbundel.
Zo mogelijk komt er bij onderstaande liederen eveneens een verwijzing naar de Randstadbundel.
(voor u en mij zeker wel gemakkelijk !)

Flip Jonkman

Vele liederen uit het LvK komen ook voor in GvL en in de Randdstadbundel.

 • GvL 164 Lofzang van Maria = LvK 66 = Zetting LvK 9.  mp3
 • GvL 382 God in den hoog alleen = LvK 254
 • GvL 401Aanbidt en dankt uw Vader, God = Zetting LvK 474
 • GvL 403 Al heeft Hij ons verlaten = LvK 234 = 434 Randstadbundel
 • GvL 407 Alles wat over ons is geschreven = LvK 173
 • GvL 413 Christus heeft voor ons geleden = LvK 105
 • GvL 415 Dankt dankt nu allen God = LvK 44
 • GvL 417 De aarde is vervuld = LvK 223 = 465 Randstadbundel. GvL 418 De eersten zijn de laatsten = LvK 482
 • GvL 419a Het lied van de Heilige Geest = Zetting LvK 369
 • GvL 421 De Heer heeft mij gezien = LvK 487 = 369 Randstadbundel.
 • GvL 422 De herderjes lagen bij nachte.Bundel Joh.de Heer. Flip's Music. = 156 Randstadbundel.
 • GvL 423 De kinderen van Jeruzalem = Zetting LvK 150 = 258 Randstadbundel. mp3
 • GvL 424 De Heer is waarlijk opgestaan = Zetting 400 (bijna idem !)
 • GvL 432 Een mens te zijn op aarde = LvK 172
 • GvL 434 Eens als de bazuinen klinken = LvK 300 mp3
 • GvL 435 Een zaaier ging uit om te zaaien = LvK 54 = 408 Randstadbundel mp3
 • GvL 436 Eer zij God in onze dagen = LvK 134 = 158 Randstadbundel
 • GvL 439 Eer is een kindeke geboren = Lied 192 Bundel Baptisten
 • GvL 440 Er is een roos ontsprongen = Zetting LvK 132
 • GvL 441 Het lied van de eerste der mensen = Zetting LvK 414
 • GvL 443 Een huwelijkslied = LvK 369 . Ook Zetting LvK 247.
 • GvL 444 Het lied van God die voor ons is = Zetting LvK 416
 • GvL 445 God groet u zuiv're bloeme = Zetting De winter is verganhen
 • GvL 446 God heeft het eerste woord = LvK 1
 • GvL 453 Heer, herinner U de namen = LvK 273
 • GvL 462 Het woord dat U ten leven riep = LvK 7
 • GvL 463 Het zal zijn in het laatst der tijden = LvK 23
 • GvL 473 Ik sta voor U = Zetting LvK 487  mp3
 • GvL 475 Het lied van het woord = Zetting LvK 150
 • GvL 478 Jezus die langs het water liep = LvK 47
 • GvL 479 Juicht voor de Koning van de Joden = LvK 166 = 206 Randstadbundel
 • Gvl  481 Lied aan de voet van de berg = Zetting Psalm 68
 • GvL 484 Komen ooit voeten gevleugeld = Zetting LvK 434
 • GvL 485 Kom tot ons de wereld wacht = LvK 122
 • GvL 486 Het lied van de verschijning des Heren = LvK 160
 • GvL 489 Lied aan het licht. Tekst: Huub Oosterhuis. Zetting: Gerrit Baas.Flip's Music.
 • GvL 495 Met de boom des levens = LvK 184 = 479 Randstadbundel. .
 • GvL 497 Midden in de winternacht = 163 Randstadbundel.
 • GvL 503 Mensen van God = LvK 325 Niet als een storm, als een vloed.
 • GvL 505 Nu daagt het in het oosten = LvK 124
 • GvL 506 Nu moet gij allen vrolijk zijn = LvK 209
 • GvL 507 Nu nog met halve woorden = Zetting LvK 412
 • GvL 508 Nu zijt wellekome = Zetting LvK 145 = 165 Randstadbundel.
 • GvL 509 a O Chritus woord der eeuwigheid = LvK 151.
 • GvL 510 O Heiland, open wijd de poort = Zetting LvK 128
 • GvL 512 O kom, o kom Immanel = LvK 125
 • GvL 513 Het lied van de Heer in ons midden = LvK 162 = 110 Randstadbundel mp3
 • GvL 518 Sta op ! Een morgen ongedacht = LvK 210
 • GvL 529 Uit angst en nood = LvK 19 = 407 Randstadbundel.
 • GvL 532 U zij de glorie. = 315 Randstadbundel.
 • GvL 533 Vanwaar zijt Gij gekomen = Zetting LvK 132 = 155 Randstadbundel.
 • GvL 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht = LvK 437
 • GvL 539 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid = LvK 299
 • GvL 545 Weest niet verbaasd als u de wereld haat = LvK 108
 • GvL 550 Wilt heden nu treden = LvK 414
 • GvL 552 Wij bidden u Gods zegen toe = LvK 367
 • LvK 553 Een lied tegen de tweede wereldoorlog = Zetting LvK 285
 • GvL 554 Wij eten weer het bitter brood = LvK 4
 • GvL 560 Zeven was voldoende = LvK 57a
 • GvL 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang = LvK 225
 • GvL 567a Zolang er mensen zijn = LvK 488b = 481 Randstadbundel.
 • GvL 567b Zolang er mensen zijn = LvK 488a = 401 Randstadbundel.
 • GvL 568 Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn = Zetting LvK 415
 • GvL 570 Vriendelijk licht = Zetting LvK 487
 • GvL 571 Soms even = Zetting Psalm 72.
 • GvL 572 Zij zullen de wereld bewonen = LvK 31
 • GvL 575 Aan wat op aarde leeft = Zetting LvK 416
 • GvL 576 Al heb ik hoge woorden = Zetting LvK 124. (ritmisch anders !)
 • GvL 578 Het lied tussen licht en donker = Zetting LvK 107/126
 • GvL 581 Blijf mij nabij = LvK 392
 • GvL 583 De dag door Uwe gunst ontvangen = LvK 393
 • GvL 588 Een dubbel-lied van veertig regels = Zetting LvK 183
 • GvL 592 De wereld is gewonnen = LvK 251
 • GvL 601 Een ster ging op uit Israel = Zetting Annonym. (Flip's Music)
 • GvL 609 Van de Emmauszangers = LvK 72
 • GvL 610 Heeft Hij ons bidden opgevangen = Zetting LvK 166/160
 • GvL 616 Hij die gesproken heeft = Zetting LvK 487
 • GvL 617 Hoor de Eng'len zingen d'Eer = LvK 135
 • GvL 612 Here Jezus om Uw woord = LvK 328
 • GvL 626 Jouw leven staat aan het begin. Melodie en Zetting: Wim ter Burg. (Flip's Music)
 • GvL 628a Kom laat ons deze dag = LvK 242
 • GvL 629 Laat ons de Heer lofzingen = LvK 409
 • GvL 630 Lam Gods dat zo onschuldig = Lied 204 uit Baptisten liedboek.
 • GvL 633 Scheur toch de wolken = Zetting LvK 128
 • GvL 636 Het grote danklied Arr. Wim Stalman = LvK 434
 • GvL 637 Uit het duister hier gekomen = Once's in Royal David's City.
 • GvL 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen = Zetting LvK 160.
 • GvL 656 Wij moeten Gode zingen = LvK 301

Toevoegingen:

 • Chrustus onze Heer verrees = LvK 215.
 • Dank U voor deze morgen. = 367 Randstadbundel.
 • Eens als de bazuinen klinken = Zetting BBC 386
 • Er is een droom = Zetting BBC 73
 • Er is een kindetje/kindeke. = 157 Randstadbundel.
 • God die ons heeft voorzien = Zetting LvK 247/369 Tekst GvL 444
 • Het hoogste woord daalt uit het licht = Zetting LvK 472 Tekst GvL 614
 • Het lied van zoeken en vinden = LvK 124. Terkst: GvL 547
 • Hier wordt een huis voor God gebouwd = Zetting BBC 25
 • Hij brak het brood = Zetting BBC 86
 • Hoe zouden wij geloven = BBC 311
 • Hoort hoe God met mensen omgaat = Zetting BBC 325
 • Jezus om Uw lijden groot = LvK 178.
 • Ons hart verheft zich tot U, Heer = Zetting LvK 128. Tekst GvL 514
 • Stille Nacht = LvK 143 = 168 Randstadbundel.
 • Wat de toekomst brengen moge = LvK 293
 • Wat zijn de goede vrucchten = LvK 252.
 • Wij treden biddend in Uw licht = Zetting LvK 472 Tekst:GvL 558
 • Wij zoeken U als wij samenkomen = Zetting BBC 66
 • Zingt God de Heer, de almachtige = Zetting LvK 434 Tekst op GvL 562.
 • Zingt voor Hem die alle namen = Zetting BBC 325,2.
 • Zoals ik zelf gezonden heb = Zetting BBC 393

(zetting geeft aan dat de gezongen tekst niet overeenkomt tussen GvL en LvK !!)

Nieuwe Liederenbundel  (1891)

 

 


Psalmen voor Harmonie/Fanfare/Brassband

150 Psalmen: De Haske Heerenveen

 

Uit: Gezangen voor de Liturgie:

Psalm 40 Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde. mp3

Psalm 65 De stilte zingt U toe, O Here = Psalm 65 + 72 uit 150 Psalmen.

Psalm 72-1 Geef, Heer, de koning uwe rechten = Psalm 72 uit 150 Psalmen.

Psalm 117-2 Looft, alle volken, looft den Heer = Psalm 117 uit 150 Psalmen.

Psalm 118 1 Halleluja, Looft de Heer mp3

Psalm 118-2 Laat ierder's Heren goedheid prijzen = Zetting LvK 160/166.

Psalm 119-2 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: = Zetting LvK 487

Psalm 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd = Zetting LvK 150.

Psalm 145 (2)  De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.
mp3

Psalm 146 Een loflied voor de Heer,  heel mijn leven mp3

Psalm 150-1 Looft God, looft Hem overal = Psalm 150 uit 150 Psalmen.


PSALMEN UIT LvK


Psalmen: Begeleidingen

Psalm 42 Evenals een moede hinde - Joh. Cruger.
mp3
S: mp3
A: mp3
T: mp3
B: mp3

Psalm 65 mp3
S: mp3
A: mp3
T: mp3
B: mp3

PSALMEN: Zettingen Claude Goudimel. (1580)

Psalm 103
mp3

Psalm 121 mp3
S: mp3
A: mp3
T: mp3
B: mp3

Psalm 145 mp3

Anders:
Psalm 33 - Orlando di Lasso (1532-1594)
mp3
Psalm 138 - 2 mp3
Psalm 149 (Benny Vreden Productions) Kinderkoor mp3
-  45 toeren -

PSALMEN VAN NU
73 Ik wil alleen bij U zijn
mp3
130 Uit de diepten mp3

ZANGBUNDEL JOH. DE HEER

39 Geef uw lot in handen van Uw Vader  (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
62 Jezus mijn Heiland (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
70 Heerlijk klonk het lied der Eng'len
mp3
82 Zouden wij ook eenmaal komen mid Info
82 Zouden wij nog eenmaal komen (op LP DEV Kampen o.l.v. Klaas J. Mulder)
82 Zouden wij nog eenmaal komen (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen) 
87 Hoor naar Jezus rede
mp3
88 Tehuis waar niets verandering kent mp3
121 Ga mij niet voorbij, o Heiland.
mp3
135 Werk, want de nacht zal komen (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
180 Jezus, die mijn ziel bemindt (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
184 Komt, voorwaarts in den heil'gen strijd (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
213 't Scheepken onder jezus Hoede (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
231 O denk aan het huis bij de Heer
mp3
256 Als op's levens zee (Lp Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
444 Zachtkens en teder mp3
491 Wij treden o Vader ootmoedig thans neder mp3
569 Heer, wees mijn Gids (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
586 Blijf met mij, Heer (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
650 Jezus, ga ons voor (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)
714 Ere koning in Uw woning. mp3
744 Open mijn oog Heer. mp3
757 Meester hoe kunt Gij zo slapen mp3
800 Zingt de Lof van Zijnen Naam (op LP DEV Kampen o.l.v. Klaas J. Mulder)
800 Gouden harpen hoor ik ruisen (LP Blijf met mij, Heer - Rijssens Mannenkoor o.l.v. Ber Joosen)

 


'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien - Joh. de Heer
mp3

Augustinus: Goed zingen is tweemaal bidden.