L I T U R G I E

zie ook Liedboek

zie Gregoriaans
ä ö ü

OUDE TESTAMENT

Genesis
Liederen
En...
. Genisis 1:2 With the Father When the Word Began (Rejoice Nr. 264)
. enesis 18:25 Whatever God Ordains Is Right (Rejoice Nr. 98) 

Exodus
Liederen

Leviticus
Liederen
. Leviticus 16 (Tussentijds Nr. 152)
. Leviticus 23:33-34 (Tussentijds Nr. 120)


Numeri
. Numeri 6: 24-27 De Levendezegene en behoed u (Tussentijds Nr. 116)
Idem: Die ons schiep (Tussentijds Nr. 122)
Idem: God schenk ons de kracht (Tussentijds Nr. 211)
. Numeri 6: 25 Heilige Geest, Gij zijt als de wind(Tussentijds Nr. 180)
. Numeri 9 Reizend naar het land van ons verlangen (Tussentijds 110)
. Numeri 20 De Steppe zal bloeien (Tussentijds Nr. 49)
. Numeri 20:2-5 De toekomst is al gaande (Tussentijds Nr. 167)
. Numeri 20:2-13 Wij gaan met heel Gods volk (Tussentijds Nr. 24)
. Numeri 21:4-9 Als een ster in lichte duister (Tussentijds Nr. 141)
. Numeri 24:17  Als een ster in lichte duister (Tussentijds 141)
. Numeri 32:13 Het waren tien geboden (Tussentijds Nr. 147)


Deuteronomium
. Deuteronomium 6:4-10 Wie oren om te horen heeft (LvK 62)
mp 3

Jozua
. Jozua 1:8 (Tussentijds Nr. 20)
. Jozua 3 (Tussentijds Nr. 24)
. Jozua 3:17 ( Songs of Praise Nr. 141)
. Jozua 3: 17 ( Songs of Praise Nr. 142)
. Jozua 4 (Tussentijds Nr. 24)
. Jozua 6 (Tussentijds Nr. 24)
. Jozua 6: 2,7 (Songs of Praise Nr. 247)
. Jozua 7:19 (Song of Praise Nr. 362)
. Jozua 24 (Tussentijds 212)
. Jozua 24 Lied van het verbond - Tekst Huub Oosterhuis. Muziek: Willem Vogel
mp3

Richteren

Ruth

1 Samuel
. 1 Samuel 2:1-10 (Tussentijds Nr. 68)
. 1 Samuel 3:9 Hushed Was the Evening Hymn (Rejoice Nr. 431)
. 1 Samuel 15:22 The Wise May Bring Their Learning (Rejoice Nr. 473)

2 Samuel
. 2 Samuel 23:2-4 (Tussentijds 5)

1 Koningen
. 1 Koningen 19:8 (Tussentijds Nr. 147)
. 1 Koningen 19:11,12 (Songs of Praise Nr. 7)
. 1 Koningen 19:11,12 ( Songs of Praise Nr. 324)


2 Koningen
. 2 Koningen 5 (Tussentijds Nr. 100)

1 Kronieken
. 1 Kronieken 16:29 (Songs of Praise Nr. 68)
. 1 Kronieken 23:30 (Songs of Praise Nr. 394)
. 1 Kronieken 29:11-14 (Song of Praise Nr. 205)
. 1 Kronieken 29:11-14 (Song of Praise Nr. 215)


2 Kronieken
. 2 Kronieken 15:15 (Songs of Praise Nr. 338)

Ezra

Nehemia
J. Nehemia 9:5 Songs of Praise the Angels Sing (Rejoice Nr. 332)

Esther

Job
. Job 6  (Tussentijds Nr. 205)
. Job 7  (Tussentijds Nr. 205)
. Job 11: 7-9 ( Songs of Praise Nr. 317) 
. Job 19:25 I Know That My Redeemers Lives (RejoiceNr. 229)


Psalmen
. Psalm 2 Why Now Do the Nations Rage ? (Rejoice Nr. 247)
. Psalm 4: 2 Miserere - 8  A. Lotti (1667-1740)
mp3
. Psalm 7: 2 Libera me Domine - Michael Haydn (1737-1806) wma
. Psalm 23 De Heer is mijn Herder - Peter Jansen.
. Psalm 23 De Heer is mijn Herder - Jan Vermulst.
. Psalm 23 Der Herr ist mein getreuer Hirt
. Psalm 24: 7-10 Ye Gates,Lift up Your Heads on High (Rejoice Nr. 255)
. Psalm 24:9 Hail the Day That Sees Him Rise (Rejoice Nr. 240)
. Psalm 25: 6 t. H. Jongerius; m. Rorate
. Psalm 26:8 I Love Your Kingdom, Lord (Rejoice 306)

. Psalm 27:11 Teach Me Your Way, O LOrd (Rejoice Nr. 571)
. Psalm 32:8 We Gather Together to Ask the Lord's Blessing (Rejoice Nr. 322)
. Psalm 34: 1 Fill Now My Life, O Lord My God (Rejoice 472)
. Psalm 46: 1 A Mighty Fortress Is Our God (Rejoice Nr. 316)
. Psalm 46: Du bist ja doch der Herr
. Psalm 46:16 I Love to Tell the Story (Rejoice Nr. 158)
mp3
. Psalm 51: 1-15 God, Be Merciful to Me (Rejoice 396)
. Psalm 68:18-20 You have, O Lord Most Glorious (Rejoice Nr. 245)
. Psalm 72: 7 Hail to the Lord's Anointed (Rejoice Nr. 248)
. Psalm 72:17-19 His Name Forever Shall Endure (Rejoice 252)
. Psalm 79:8,9,11,13 Remember Not, O God (Rejoice Nr. 399)
. Psalm 80:3 Revive Your Church, O Lord (Rejoice 298)
. Psalm 80:7,14,15,17,19 (Rejoice Nr. 299)
. Psalm 84 deel 1 - B. de Vries
mp3
. Psalm 85:6 Renew Your Church, Her Ministers Restore (Rejoice Nr. 297)
. Psalm 86:11 Leer mij Uw weg, O Heer
mp3

. Psalm 86: 12-13 Ik loof en prijs u, Heer - Melcior Franck (1631)
. Psalm 90 Turn Thee again, O Lord - Thomas Attwood.
. Psalm 91:3 T. H. Jongerius; m. Attende Domino
mp3
. Psalm 98:1 The Strife Is Past, the Battle Done (Rejoice Nr. 233)
. Psalm 100  Jubilate Deo Omnis Terra - Orlando di Lasso
mp3
. Psalm 102:13-18 Lord, You Shall Rise and Mercy Show (Rejoice Nr. 375)
. Psalm 103:19 Now to the King of Heaven (Rejoice Nr. 235)
. Psalm 107: 1-9 O Praise the Lord, for He is Good (Rejoice 78)
mp3
. Psalm 113:3 The Day You Gave Us, Lord, Has Ended (Rejoice Nr. 346)
. Psalm 117:1 Laudate Dominum (Looft de Here, alle gij volken)
mp3
. Psalm 117 Laudate Dominum - W.A. Mozart KV 339 mp3
. Psalm 118 : 1 (Confitemini Domino) Looft de Heer want Hij is goed.
. Psalm 118 1 Halleluja - Looft de Heer mp3
. Psalm 122 - J.P. Sweelinck (1562-1621)
Kijk en Luister

. Psalm 126:3 t. H Jongerius; m. Rorate

. Psalm 139 Sun of My Soul, My Saviour Dear (Rejoice 344) mp3
. Psalm 133 Behold, how good and jouful - John Clarke-Whitfeld (1770-1836)
. Psalm 139: 23 Search Me, O God, and Know My Heart Today.

. Psalm 146: 1,2 ; 10   Lozing den Here, o mijn ziele - D. Koler.  mp3

. Psalm 146 - H. J. Lummel Bew. J.van Weelden mp3
. Psalm 146 Alles wat adem heeft (LvK 21)
. Psalm 150:6 Alles wat adem heeft - Melodie Fr. Silcher Bew. J.Nauta.Spreuken
. Spreuken 2:1-5 Gij die mijn liefste kleinood zijt (LvK 385)
. Spreuken 8 & 9  De wijsheid voor alle tijden (LvK 22)

Met twee maten meten
Ongelijk behandeling. Dat is de inhoud van deze uitdrukking.
In Spreuken staat de veelzeggende term:
dat is de Here een gruwel ! LEES
(Spreuken 20:10)


Prediker
. Prediker 1:1-8 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (LvK 271)
. Prediker 2:11 LvK 271 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (LvK 271)
. Prediker 4:1-6 LvK 287 Waartoe geploegd, als 't zaad (LvK 287)

Hooglied
. Geheel (Tussentijds Nr. 48)
. Gehhel (Tussentijds Nr. 77)


Jesaia
. Jesaja 2:4 Lied van de vrede - Muziek Willem Vogel.
. Jesaja 12: 2-3  Yahweh is mijn God en verlosser Flip's Music:  mp3     pdf
. Jesaja 45:8 Dauwt hemelen, van boven - Melodie Rorate Coeli.
. Jesaia 53:7,8b O Lamb of God Whose Perfect Love (Rejoice Nr. 393)
. Jesaja 55:6-7 Seek ye de Lord - John Varley Roberts (1841-1920)


Jeremia
. Jeremia 15:16 (Tussentijds Nr. 8)
. Jeremia 33:14-16  (Tussentijds Nr. 126)


Klaagliederen
. KLaagliederen 3: 22-23
LvK 129 Geen kracht meer om te leven (Pinksteren)  
LvK 492 Komt laat ons deze dag. (Adventstijd)
. KLaagliederen 5:20 (Tussentijds Nr. 180)


Ezechiel
. Ezechiel 11:19 O Come, Our All-Victorius Lord (Rejoice Nr. 395)
. Ezechiel 34:15 Dear Shepherd of Your Peaple, Hear (Rejoice Nr. 326)
. Ezechiel 37:1-14 (Tussentijds Nr. 54)


Daniel
. Daniel 3:52-90 Looft de Heer, al wat gemaakt is (Tussentijds Nr. 55)
. Daniel 3: 52-90 Heel de schepping, prijs de Heer (Tussentijds Nr. 56)


Hosea
. Hosea 2:7-22 De Heer spreekt: Hoor mijn hartsgeheim (LvK 38)
. Hosea 2: 14 Geweldige, gedreven wind (LvK 248)
. Hosea 2: 18-22 De mond der aarde spreekt (LvK 198)
. Hosea 10: 8 Prijst des Heren machtig woord (LvK 478)
. Hosea 14:6 Heilige Geest, Gij zijt als de wind (Tussentijd Nr. 180)
. Hosea 14:9 Wat zijn de goed vruvhten (LvK 252)
. Hosea 14: 10 Gij hemel en aarde, doet open uw oor (LvK 8)


Joel
. Joel  2: 23-24 Wij danken U, God, voor het lieve licht(Tussentijds Nr. 184)

Amos

Obadia

Jona
. Jona 1 (Tussentijd Nr. 100)

Micha
. Micha 4: 1-5 (Tussentijds Nr. 193)
. Micha 4:4 (Tussentijds Nr. 217)
C: 1-4 (Tussentijds 126)


Nahum

Habakuk

Zefania

Haggai

Zacharia
. Zacharia 8:1-8 (Tussentijds Nr. 43)
. Zacharia 8: 11-12 (Tussentijds Nr. 184)
. Zacharia 8: 14-19 (Tussentijds Nr. 146)
. Zacharia 9: 9-10 (Tussentijds Nr. 61)


MaleachiNIEUWE TESTAMENT


Het evangelie naar Mattheus
. Mattheus 5:8  Blest Are the Pure in Heart (Rejoice Nr. 444)
. Matthew 2;2 The First Nowell the Angel Did Say (Rejoice Nr. 174)
mp3
. Mattheus 6, 9-13a Paster Noster - Franz List (1811-1886)
. Mattheus 6:25-34 LvK 49 De vogels van de bomen
mp3
. Mattheus 6:25-34 Zolang er mensen zijn op aarde (Zingt Jubilate Nr. 514)
. Mattheus 11: 28 Kommt her zu mir
mp3
. Mattheus 13:23 Almighty God, Your word is Cast
. Mattheus 12: 53-58 Dit lied gaat over Jezus (Zingt Jubilate Nr. 539)
. Matthew 21:10 Who is He in Yonder Stall ?
mp3
. Mattheus 24:13 Wer bis an das Ende beharrt mp3
. Mattheus 24: 14 Keluar dari kaum mp3

Het evangelie naar Marcus
. Marcus 1: 1-8 Kwam van Godswege (LvK 46)
mp3 mp3
. Marcus 10:16 Safe in the Arms of Jesus (Rejoice Nr. 601)


Het evagelie naar Lucas
. Lucas 1:46-55 Mijn ziel verheft Gods eer (LvK66)
. Lucas 1:46-55 Mijn hart zingt voor de Heer (Zingt Jubilate Nr. 748)
. Lofzang van Maria
mp3
. Lucas 2:11 Come and Sing the Christmas Story. mp3
. Lucas 10:1-12 Het eerste woord zal vrede zijn (Zingt Jubilate Nr. 705)
. Lucas 22:42-43 Heer, herinner U de namen (Zingt Jubilate Nr. 908)


Het evangelie naar Johannes
. Joh. 2:1-11 De bruiloft te Kana
mp3
. Joh. 2:1-11 In Kana op de bruiloft mp3
. Joh. 3:16 Alzo lief had God de wereld mp3
. Idem mp3
. Joh. 4:23 Maar de ure komt....
.
mp3
. Joh. 6:1-15 Zeven was voldoende (Zingt Jubilate Nr. 543)
. Joh. 13:1 O the Deep, Deep Love of Jesus (Rejoice Nr. 440)
. Joh. 14: 15 en 16 De Trooster komt (LvK 77)
mp3
. Joh. Geef vrede Heer, geef vrede (Zingt Jubilate Nr. 516)

De Handelingen der apostelen

De brief van Paulus aan de Romeinen
. Holy Spirit, Hear us (Romeinen 8:14)
mp3
. Pass Me Not O Gentle Savior (Romans 10:13) mp3

De eerste brief van Paulis aan de Corinthers

De tweede brief van Paulis aan de Corinthiers
. Standing on the Promis (Rejoice 577) Kijk, luister en zing mee

De brief van Paulus aan de Galaten

De brief van Paulus aan de Epheziers
. Epheziers 3:16 For Your Gift of God the Spirit
mp3
. Epheziers 3:16 Holy Spirit, Truth Divine .   mp3|

De brief aan de Hebreeen
. Hebreeen 1:3 Rejoice, the Lord is King (Rejoice Nr. 1)
mp3


De brief van Jacobus

De eerste brief van Petrus
. 1 Peter 1:18-19 Glory Be To Jesus
mp3

De tweede brief van Petrus

De eerste brief van Johannes

De tweede brief van Johannes

De derde brief van Johannes

De brief van Judas

De Openbaring van Johannes
. Openbaring 22: 1 Zouden wij ook eenmaal komen
(Joh. de Heer nr. 82    - Baptisenbundel nr. 312)
mid InfoBundels
. Biblische Motetten (Kirchenjahr) Band 2
. Cantus Liturgici (30) - Tilburgi, 7 Jan. 1905 -
. Christmas a cappella
o.a.    9 Wie soll ich dich empfangen - S: J.S.Bach
mp3
12 Leise rieselt der Schnee (T,M: Eduard Ebel 1839-1905) mp3
52 Hodie Christus natus est (Antiphonale Romanum) mp3

Die dag die komt. (Zeven Liturgische diensten)
- voor De Advent en Kersttijd. Teksten: Huub Oosterhuis -


Doopdienst:

Dooplied. t.: Mirjam Weijers. m.: Ivo Bouwmans
Jouw leven staat aan het begin GvL 626

Gezangen voor de Advent
:

In deze heilige Advent
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Nu daagt het in het oosten GvL 505/LvK 124.
O Heiland, open wijd de poort GvL 510
O kom, o kom Immanel GvL 512/LvK 125
Populus Sion
Rorate caeli desuper

 

Gezangen voor de Kersttijd t/m Driekoningen:
- zoekt u een lied? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -


A Merry Christmas

www.witteveen.nl/sonja/audio/JHS-Sonja-Kerst-01.mp3

Adeste Fideles mp3
Advent ( European Choral Club WMA
All is well - Arr. Tom Fettke. Flip's Music: mp3

All my heart this night rejoices - Johann Georg Ebeling (1637 ? -1676) mp3
Alma Redemptoris Mater

Als Bethlehem geen plaats meer heeft
Al wie dolend in het donker - ook met tegenstem trompet -
mp3

Away in a manger mp3
Al wie dolend in het donker mp3

Am Weihnachtsbaume mp3
Carol of the Birds - William G. James mp3
Chantons en ce jour de Noel - Bew. Jo Ivens mp3
Christus die verrezen is - A. de Klerk Bew. J. Vermulst
Daar juicht een toon - Arr. Klaas J. Mulder

Daar lopen twee mensen
De Heiland is geboren - Bew. Andries de Braal
mp3

De herdertjes lagen bij nachte GvL 422
Ding dong merrily on high
mp3

Dominus Dixis

Driekoningen, driekoningen

Driekoningen zagen een sterre

Een ster ging op uit Israel. GvL 601 mp3

Eer zij God in onze dagen LvK 134/GvL 436

Er is een roos ontloken GvL 440/LvK 132
Es ist ein Ros entsprungen (Canon)
mp3
Es ist ein Ros entsprungen mp3
Geboren is Immanuel - Rheinland mp3
Hark ! A herald Voice mp3

Hark ! the herald angels sing mp3
Herders hielden de wacht - Este's Psalter 1592 mp3
Hodie Christus natus est (Antiphonale Romanum) mp3
Holy Spirit, Hear us - James Frederick Swift (1847-1921)
Holy Spirit, Truth Divine - Leighton George Hayne (1836-1883)
Hoor de eng'len zingen d'eer LvK 135
ook met tegenstem trompet mp3
Hoor de klokken in de toren mp3
Ich steh an deiner Krippen hier - J.S. Bach mp3

Ik kniel aan uwe kribbe neer LvK 141
In Bethlehems stal
mp3

In de kleinste stad van Juda mp3
In de Heil'ge Nacht - Flip's Music 2010 mp3
It's a birthday (negro spirtual) - Sander van Marion mp3
. Sopraan: mp3
Jauchzet, frohlocket ! Auf preiset die Tage - J.S. Bach mp3
Jezus is geboren - Han Bos. Tekst: Kieke Waltstra mp3
Kerstnacht die Schone mp3
Komt allen tezamen LvK 138

Komt verwondert u hier mensen LvK 139
Leise rieselt der Schnee (T,M: Eduard Ebel 1839-1905)
mp3
Let it snow  Flip's Music: wma
Luister naar die Engelenstem - W.A. Mozart/Tom Parker. mp3
Machtige Heiland mp3

Midden in de winternacht GvL 497

Nu zijt wellekome GvL 508/LvK 145
Pastoral Messe - A Duabelli
. Kyrie
WMA

Psallite - M. Praetorius.
Stil in die Nacht - Gerard Strootman
mp3
Siehe ich sende meinen Engel - Vulpius. mp3
Susser die Glocken nie klingen - Volksweise - mid
Thank you for the Christmas (Jamaican Christmas traditional) mp3
The First Nowell the Angel Did Say - Arr. David Willcocks (Nr. 174 Rejoice) mp3
Transeamus - Hubert Cuypers WMA
Transeamus mp3
Verschenen is het grote licht - M. Praetorius ca. 1621
mp3
Vrolijk zingen wij ons lied - Jan D. van Laar. mp3

Wachet auf ruft uns die Stimme - J.S.  Bach. Fragment.  Voor trompet/hobo + orgel mp3
Who is He in Yonder Stall  Nr. 169 uiy Rejoice mp3
Wie soll ich dich empfangen. S: J.S.Bach mp3
Wij komen tezamen - ook met tegenstem trompet - mp3
Witter dan sneeuw Flip's Music 2008 mp3


Gezangen voor de Veertigdagentijd
:

Stabat Mater

Ubi Caritas

Lauda Jerusalem.
Veertig dagen nog tot Pasen
mp3

 

 

Tijd voor Pasen en Pasen
Zoekt u een lied ? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -
Aanschouwt dit kruis
mp3
Als de graankorrel sterft..... (Oratorium voor Veertigdagentijd en Pasen)
Palmpasen
Zo velen stonden langs de weg....
mp3
Christus ist auferstanden - C. Gaspers
Christus leeft - Harmonisatie: Sander van Marion
Christus uit de doo verrezen - Zetting: Willem Vogel
Christus verrijzenis - Bew. J. Nauta
Daar juicht een toon - J. Nauta
Daar juicht een toon (Kleine koorcantate) - Y.S. Rusticus
De Heiland verrees uit 't donkere graf - Nafiri Perak
De opstanding des Heren - Glorious Gospel Songs
De zegepraal van de Levensvorst - B. Coles.
Ehre sei dir Christe - Heinrich Schütz (Harmonia)
Estanden ist der Herr Christ - Hugo Distler
God van alle mensen - E. Elgar Bew. J Vermulst.
Hij is opgestaaan - Haldor Lillenas
Hij leeft - A.H. Ackley

Ik zeg het allen dat Hij leeft - Johann Cruger. (LvvK 218)
't Is Paasfeest - Elizabeth Cossar
't Is Pasen, 't Is feeste - R. Beintema

Jesu lebt mit ihm auch ich - Joh. Cruger
Jezus leeft - Johann Cruger Bew. I. Nauta
Jezus om Uw lijden groot - Adriaan Engels (LvK)
Jubelzang - Jac. Hoogslag  
Lam Gods dat zo onschuldig (GvL 630) mp3

Nu Jezus uit de dood verrees - Keulen 1623
Ostergesang - Harm. Bernh. Klein (1793-1832)
Paaschfeest - B.G. Meijer
Paaschlied - J. Hoseason Brown
Paas-Cantio - Willem Vogel
Paaslied - Bew. J.Nauta
Paaslied - Melcior Vulpius (KCZB)
Paasmorgen - Joh. de Heer. Arr: Jan Hartkamp
Passie en Paasliederen (bindel) - Jan Klaasschieter.
U zij de Glorie (diversen)
U zij de glorie - G. F. Handel. Koor bew. Jan Vermulst.
Weide mich und mach mic satt  (Lukas Passion) Melodie: J.S. BachGezangen voor Pinksteren
:
- zoekt U een lied? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -

Bede om den H. Geest - Bortniansky
Cum Sancto Spiritu.
(Uit: Gloria - Vivaldi) mid

(slotdeel uit: Gloria - Antonio Vivaldi)
De Geest des Heren leeft.
mp3

Heer ik kom met al mijn noden - Arie Pronk (1973 Joh. de Heer)
Heer, neem bezit van ons J.H. Rhodes. Tekst: H Jongerius.
Heil'ge Geest, Gij troost en raad - Henk van der Maten. (Promusic)
Heilige Geest van God - Muziek P. Armstrong. Arr. H.v.d.Maten (Promusic)
Kom, Geest des Heren - Arr. Terry Camsey
Kom Geest van God - Brindly J.R. Boon (Leger des Heils)
Kom, Heilge Geest - Johann Walter (1496-1570)
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods (LvK 250) Zetting Claude Goudimel
Kom o Geest des Heren kom
mp3

Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen - J.S. Bach. Bew. Jan van Asselt
Nun bitten wir den heiligen Geist - Joh. Staden (1581-1634)
Pinksteren - Roelof Elzinga. Tekst L. Meijer. (Promusic)
Pinksteren - Marjan van der Leeden-van Dijk. Muziek H.Hamer. (Prpmusic)
Pinksterfeest - H. Poelman Lzn. Uitg. Koorzang Hilversum Nr. 501
Pinksterlied - J.H. Lützel Muziekuitg.J. Hofman Groningen
Pinkster Motet - George Stam
Toen eenmaal God terneder kwam - Psalter 1621
Turn thy face from my sins - Thomas Attwood (1765-1838)
Veni Creator Spiritus

Veni Lumen mid

Veni, Sancte Spirit.

Wie durft van Heil'ge Geest gewagen - Pieter Stolk. (Molenaar uitg.) 
Wij bidden U, o Heilige Geest - Zetting Marines Metz, 1965 (Gez.79 Herv, bundel 1938)

 

Maria Liederen
Foto nabij Heino.

Marialiederen Bundel (SAB) - Frank Mierhout
1 de Engel des Heren
2 Ave Maria
3 Fonteine Moeder, magedreine
4 Gebendijtijd zijt Gij
5 Gekomen is uw lieve Mei
6 God groet u, Koninginne
7 God groet u, Zuiv"re bloeme
8 Het was een maged uitverkoren
9 Maria door een doornwoud trad
10 Maria, mild en machtig
mp3
11 Nu dijn leven
12 O reinste der scheps'len
13 Wees gegroet, o sterre
14 Wees gegroet, Maria
15 Wij groeten u, o Koningin

En verder:

. Aan U o koninginne.
. Aan U O zuivere Maagd
. Als ik een klokje was  Luister
. Ave Maria - Hendrik Andriessen.
. Ave Maria - Jacob Acadelt
. Ave Maria - Antoon Arts.
. Ave Maria - Bach/Gounod
. Ave Maria - Anton Bruckner
. Ave Maria - Javier Busto.

. Ave Maria - Luigi Cherubini. (1760-1842) wma

. Ave Maria - L. Cherubini (Uitg. Robert Lienau, Berlin- Lichterfelde)
. Ave Maria - Giulio Caccini. (1550-1618)
mp3
. Ave maria - Giovanni Battista Cossettie
. Ave maria - Edward Elgar
. Ave Maria - Geringer, op.3
mp3

. Ave Maria - Nicolas Gombert
. Ave Maria (Gregoriaans)
. Ave Maria (Gregoriaans Nr. 62 Jubilate)

. Ave Maria - Haagh. mp3

. Ave Maria - Nr. 19 Aug Kors
. Ave Maria - Nr. 20 Aug. Kors
. Ave Maria - Nr. 21 ?
. Ave maria Nr. 22 Aug. Kors
. Ave Maria - Arthur Meulemans
. Ave Maria - W.A. Mozart
. Ave Maria - Claudio Monteverdi
. Ave Maria - J. van Nuenen.
. Ave Maria - L. Perosi
. Ave Maria - Giovanni Pierluigi da Palestrina
. Ave Maria - Jacobus Clemens Non Papa
. Ave Maria - Josquin des Pres (1450-1521
. Ave maria - W.J. Reyniers.)
. Ave Maria - Joseph Gabriel Rheinberger
. Ave Maria - J.H. Schaeken.
. Ave Maria - G. Schellekens. 
. Ave Maria - Fr. Schubert.
mp3

. Ave Maria Op. 52 Nr. 6  - Fr. Schubert. Arr. Robert van Beringen. wma
. Ave Maria - Koos Smits
. Ave Maria - Strawinsky
. mid

. Ave Maria - Victoria.mp3
. Ave maria - Bew. J. Vleeming
. Ave Regina caelorum - Jos van Amelsvoort

. Daar bloeide ene lelie
. Danklied van Maria.
Gvl 154
. Danklied van Maria
GvL 155
. De engel des Heren
. De Heer had de maagd verkozen
. Dolorosa et lacrimabilis es

. Een nieuw Marialied (de eeuwen doorgegeven)

. Fonteine Moeder

. Gemenedijd zijt Gij

. Gegroet gij hemelkoningin
. Gekomen is uw lieve Mei
. Gezant van Maria
Tekst

. Gij die Gods zuivre Moeder zijt

. God groet gij zuivere bloeme mp3 GvL 445
. God groet u koninginne
. Het viel eens Hemels dauwe
. God wil een tempel bouwen
GvL 447
. Het was een maged uitverkoren
GvL 458
. Het Wees gegroet
GvL 471
. Hoe heeft uw naam een lieven klank
. IK ben een kind van Maria Tekst
. Ik groet U vol genade.
wma
. Ik neem U Maria als mijn moeder

. Koningin des hemels
. Kerstnacht die Schone mp3

. Laat ons met hoge vrolijkheid
. Laudate Mariam ( Maria die eenmaal in luister verscheen)
. Liefdegroet aan Maria

. Litanie van Maria
. Magnificat.
. Maria altijddurende Bijstand

. Maria, boven allen uitverkoren
. Maria die zoude naar Bethlehem gaan
GvL 493
. Maria, koningin
. Maria mijn hemelse moeder
mp3

. Maria, mild en machtig

. Maria, poort van Gods genade (nr. 558 Jubilate)
. Maria, schone Vrouwe (nr. 557 Jubilate)
. Maria sterre der zee.

. Maria ten hemel opgenomen
. Maria wij komen u zingende begroeten (Nr.749 Jubilate)
. Marienruf (Altbairische Marienlieder)
mp3

. Marialied
. Moeder des Heren
. Moeder. Koningin van de vrede

. Nederig, machtige

. Nu looft en prijst
. O aanminnige
. O hart van Maria
. O koningin vol majesteit
. O Maagd, zo rein en schoon
. O Maria
mp3
. O Maria die daar staat
. Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

. O reinste der schepselen wma

. Onder Uw bescherming
. Op Fatima's vlakte
. Regina caeli
. Salve Regina - Herman Strategier
. Sancta Maria.
mp3
. Te Lourdes op de bergen wma
. Tot ziens Maria
. U rozenkrans bemin ik

. Verheven moeder
. Volkslied ter ere van de Zoete Lieve
. Voor God de Heer
. Vrouw van Den Bosch

. Wat heeft Maria ons bewaard
. Wat spreiden de lichten
. Wees gegroet
PDF

. Wees gegroet, koningin

. Wees gegroet, Maria
. Wees gegroet Maria (melodie P. Schollaert) (Nr. 750 Jubilate)
. Wees gegroet. o. Koninginne GvL 544

. Wees gegroet, o sterre mp3
. Wonder van gloriepracht

. Wij groeten u Maria

. Wij groeten U, O Koninmgin mp3 (457 Randst. bundel GvL 555) (GvL 555)

LP
Altbairische Marienlieder (LP)
. o.a. Marienruf.
mp3
. Dort oben am Berge (Volksweise)
. Menuett op. 1 No. 4 (Haydn)
. O schöne Morgenröt (Volksweise)
. Der Engel des Herrn (Volksweise)
. Andachtsruf-Arie (Volksweise)
. Der güldene Rozenkranz (Volksweise)
. Andachtsruf-Arie ( Volksweise)
. O blicke mild hernieder (Volksweise).
. Aus einer schöne Rose (Volksweise)
. Gegrüsset seist Maria (Volksweise)
. Arie aus dem Bayrischen Wald (Volksweise)
. Maria Himmelskönigin(Volksweise)Missen 

. Deutsches Hochamt - Johann Michael Haydn. (1737-1806)
- Kyrie
mp3
- Sanctus mp3
- Agnus Dei
mp3
. Deutsche Messe - Fr. Schubert. (1797-1828)
. Gloria - Antonio Vivaldi. (1678-1741)
mp3
. Hohe Messe - J.S. Bach. (1685-1750)
. Kronung Messe KV 317 W.A. Mozart.  (1756-1791)
. Lebuinusmis - Anton van Deursen.
. Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 243 - W.A. Mozart. (156-1791)
. Messe Breve Nr. 7 - Ch. Gounod. (1818-1893)
. Messe solennelle de Sainte Cecilia - Ch. Gounod. (1818-1893)
. Messe solennelle - G.Rossini.
. Messe de Minuit - Marc Antoine Charpentier. (1637? 1704)
. Missa Brevis - Jacob de Haan.
. Missa Criolia - Ariel Ramirez.
. Missa in C KV 257 - W.A. Mozart. (1756-1791)
. Missa in G - Giovanni Casali.
- Gloria
mp3
. Missa Parvulorum - Kees Bornewasser. 
. Missa pro Defunctis - W.I. Reijniers.

. Missa Quarta - C. Jaspers.
- Kyrie mp3
- Gloria mp3

- Sanctus mp3
- Agnus Dei mp3
. Requiem  KV 626 - W.A. Mozart. (1756-1791)
. Requiem c-moll - Cherubini. (1760-1842)
. Requiem in d op. 194 - Josef Gabriel Rheinberger. (1839-1901)
. Requiem Mis (Gregoriaans)
. Sint-Jansmis - Rutger van Mazijk.
. St. Martinus- Messe  Op. 26 - Johann Kircher.

 

 

En verder voor gebruik:


Diversen::

. Aanvangsliturgien voor zondagscholen en kinderdiensten Uitg. Ned. Zondagschoolvereniging.
. Cantus Liturgici (30)  - Tilburgi ,
7 Jan. 1905
. Communion Hymn (Alaskan Melody) 'Tili Christivo' Flip's Music 29 dec. 2010
mp3
. Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven (Na het Evangelie Lezing)
mp3
. Jezus Christus is het licht van God (bij het aansteken van de kaarsen) mp3
. Onzs Zondagslied (Folk Dean) Verzemeling Liederen voor de Zondagschool
Uitg. XYZ Amsterdam
. Onze Vader mp3
. Onze Vader - A.v.d.Sloot
Uitg.W.F.Lichtenauer-Rotterdam

. Wij danken U God, voor de vriendschap en trouw
trouw, die wij ontmoeten in Jezus de Heer. (Kerst)
. U komt de lof toe (Na de Evangelie Lezing)
mp3
. Vrede zij met U mp3
. Zing Amen ! (Afrika) Na de Zegen Flip's Music 29 december 2010 mp3


Taize Liederen Taize-liederen

Bless the Lord WMA
Blijf met uw genade bij ons mp3
Bonum est confidere in Domino mp3
Confitemini Domino mp3

Dona la pace Signore mp3

Frieden mp3
Jesus remember me mp3
Kyrie mp3
Laudate Dominum mp3
Laudate omnes gentes mp3
Mane nobiscum mp3
Mijn ziel verstilt mp3
Miseri cordias Domini mp3

Per crucem - Canon - mp3 wma
Prijs de Heer mp3
Tui amoris ignem mp3
Ubi caritas mp3

Blaasmuziek in de kerk:
. Love Divine, All lover Excelling mp3